komplexní řešení pro

ČISTÝ VZDUCH & ÚSPORU ENERGIE

Udržitelné řízení klimatu na světové úrovni inspirované přírodou.

Budování radikálně lepších adiabatických chladicích systémů, vyvinutých s ambicí výrazně snížit uhlíkovou stopu tradičního klimatizačního průmyslu.


Chlaďte, vytápějte a větrejte zodpovědně !


Vyřešíme vaše problémy s chlazením

picture

IntrCool

IntrCooll vám zajistí optimální pracovní klima.

picture
Výhody dvoustupňového adiabatického chlazení Intrcool

Komfort – perfektní klima po celý rok
Zdraví- Chlaďte 100% čistým, čerstvým a filtrovaným venkovním vzduchem.
Udržitelnost - Ekologická alternativa s o 90 % nižší spotřebou energie.
Pořádek a efektivita - Produktivita klesá o 2 % každým stupňem nad 22 °C.

Čím je dvoustupňové adiabatické chlazení odlišné od přímého adiabatického chlazení?

Účinnost až 114 % při vlhkém teploměru
Až o 7°C nižší teplota
Až o 70% nižší dosažitelná vlhkost
Až o 30% nižší spotřeba vody

Patentované dvoustupňové adiabatické chlazení

Výrobky IntrCooll fungují na přirozeném principu odpařování vody. Společnost Oxycom posouvá adiabatické chlazení na vyšší úroveň díky jedinečnému dvoustupňovému procesu nepřímého / přímého adiabatického chlazení. IntrCooll přirozeně ochlazuje vodu a využívá ji k hlubšímu ochlazování vzduchu. Výsledek: méně vlhkosti a optimální komfort.
Komfortní klima po celý rok. Jak to funguje ?

Ventilace

Zdravé vnitřní klima je pro pohodu vašich zaměstnanců zásadní. V létě využívá IntrCooll při volném chlazení 100% čerstvého venkovního vzduchu. Díky tomu, že několikrát za hodinu vyvětráte obsah výrobní haly, máte vždy zajištěnu optimální kvalitu vzduchu. Počet výměn vzduchu v chladnějších obdobích závisí na množství dostupného vnitřního tepla. Pokud je systém vybaven volitelným modulem rekuperace tepla, je počet výměn vzduchu maximalizován.

Filtrace

Možná si to vždy neuvědomujete, ale ani venkovní vzduch není vždy čistý. "Čerstvý" vzduch může být znečištěn například pylem, (jemným) prachem, výfukovými plyny, bakteriemi a spórami plísní. Společnost IntrCooll vždy čistí přiváděný čerstvý vzduch před jeho vháněním do výrobního prostoru. V chladnějších obdobích můžeme také zaručit bezprašné vnitřní klima, a to filtrováním vzduchu recirkulovaného pomocí modulu Heat Reclaim. Stupeň filtrace závisí na zvolené třídě filtru.

Rekuperace tepla

Vnitřní teplo vznikající při práci strojů, procesů, vytápění, osvětlení a osob stoupá konvekcí ke stropu. Volitelný modul rekuperace tepla IntrCooll toto zbytkové teplo znovu využívá. Systém IntrCooll udržuje ve vaší hale stálou teplotu, dodává předehřátý větrací vzduch a zaručuje vyfukování bez průvanu. Horizontální teplotní vrstvy ve vašem výrobním prostoru jsou porušeny (antistratifikace) a rozdíl teplot střechy (mezi interiérem a exteriérem) je minimalizován. To vede k menším tepelným ztrátám, a tím k výrazným úsporám.

Vytápění

Pokud není k dispozici žádný (vzduchový) topný systém a vnitřní teplo uvolňované ze strojů je nedostatečné, může být modul Heat Reclaim vybaven topnými bateriemi. Tím se ohřeje recirkulační vzduch shromážděný u stropu. Vytvoří se příjemná pracovní teplota. Modul lze kombinovat se všemi běžnými způsoby vytápění, jako je plynové, elektrické nebo tepelné čerpadlo. Standardně je připravena regulace topného systému, aby nedocházelo ke zbytečnému vytápění.

Free cooling (volné chlazení)

I na jaře, v zimě nebo na podzim může být nutné prostor ochladit. I přes nižší venkovní teploty může být teplota v interiéru nepříjemně vysoká. Toto vnitřní teplo je způsobeno stroji, procesy a slunečním světlem z oken a střešních oken. Na rozdíl od tradičních chladicích systémů, jako je klimatizace, kde se vzduch převážně recykluje, využíváme venkovní vzduch chytře pomocí volného chlazení. Díky tomu můžeme vaši dílnu chladit a větrat "zdarma".

Přímé/nepřímé adiabatické chlazení

Při dalším zvýšení venkovní teploty se systém přepne na dvoustupňové adiabatické chlazení. První nepřímý adiabatický "chladicí stupeň" využívá k předchlazení okolního vzduchu studenou recirkulační vodu. Protože se nepřidává žádná vlhkost, má vzduch na výstupu z výměníku tepla nižší teplotu suchého teploměru a mokrého teploměru než venkovní vzduch. Druhý přímý adiabatický "chladicí krok" ochlazuje vzduch ještě více prostřednictvím patentovaného systému Oxyvap společnosti Oxycom. Kombinovaná účinnost vlhkého teploměru se zvýší na 114 %.

Naši pracovníci vám rádi vytvoří zdarma kalkulaci s přesně vypočítanými provozními náklady díky meteorologickým údajům z předchozích let. Ihned uvidíte návratnost systému.

picture

PreCool

optimalizujte svůj chladicí systém pomocí adiabatického upgradu

Vysoké venkovní teploty snižují účinnost a spolehlivost chladicích systémů. Předchlazení je pro váš chladicí systém úlevou. Výrazně zlepší jeho účinnost, a to i v extrémních vedrech.

Výhody adiabatického předchlazování pro váš systém

Úspora energie - Snižte svou uhlíkovou stopu a ušetřete energii díky přirozenému předchlazení.

Nižší špičkový příkon - PreCooll výrazně snižuje špičkový výkon a odlehčuje přetíženým elektrickým sítím.

Zvýšení chladícího výkonu - Předchlazení zajišťuje účinnější provoz kompresorů a pomáhá snižovat tlak. Tím se udržuje vysoký chladicí výkon i za teplého počasí.

Bez přetížení systému - PreCooll poskytuje jistotu, že chladicí zařízení neselžou v důsledku extrémního tepla. Vaše chlazení bude energeticky účinné a odolné vůči vysokým teplotám.

Upgrade na udržitelné a účinné chlazení pomocí zařízení PreCooll

- Až 40% úspora provozních nákladů

- Až o 20% zvýšený chladící výkon

- Až o 30% snížení špičkového příkonu

- Až o 25°C snížení nasávaného vzduchu

picture

Efektivní a spolehlivé za každého počasí

Na výkon zařízení PreCooll nemají vliv (turbulentní) větry, které často vanou kolem kondenzátorů na střechách. Na chladicí zařízení nemá vliv ani slunce, protože PreCooll vytváří kolem stroje zcela zastíněné prostředí. Vytváří se tak chladné mikroklima a snižuje se tepelná zátěž komponentů.

V případě že máte ve společnosti chladící systém který by mohl předchlazení využít, rádi vám vypočítáme přesné úspory, jaké by vám systém Precool přinesl.

Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů nebo zájmu o zhotovení návrhu nás můžete kontaktovat.


Bezpecny vzduch s.r.o.
Přívozní 1054/2
170 00 Praha 7


obchod@bezpecnyvzduch.cz +420 602 312 175